NL EN
Adviesgesprek

De PDCA cyclus van HDM Pipelines; onmisbaar om in control te blijven

Assetmanagement
Delen
Elles Postma CFO hdm pipelines Chief financial Officer

De expertise van HDM Pipelines loopt uiteen van het maken van risico assessments, klanten helpen bij besluitvorming, noodplannen maken, tot het ondersteunen in het veld. Allemaal werkzaamheden die vanuit de PDCA-cyclus opgezet worden. In dit artikel legt Jeroen Kruims, projectmanager binnen HDM Pipelines, graag de link tussen assetmanagement en de PDCA-cyclus uit.

De Plan-Do-Check-Act (PDCA) cyclus is een krachtige, bewezen methode in continu verbeteren. De kwaliteitscirkel is een creatief hulpmiddel voor kwaliteitsmanagement en probleemoplossing, ontwikkeld door William Edwards Deming.

Met behulp van deze cyclus brengen wij, stap voor stap, de risico’s, prestaties en eventueel te nemen maatregelen van de leidingen in kaart. Dit inzicht maakt een systematisch en proactief leidingbeheer mogelijk, waarbij HDM pipelines de klant actief betrekt in het verbeterproces.

Plan

Tijdens de risicoanalyse brengen we de aanwezige risico’s van de leidingen in kaart. Samen met de klant wordt bepaald welke risico’s van toepassing zijn, en wat de impact hiervan is.

Jeroen Kruims vult aan: “Tijdens het in kaart brengen van het risicoprofiel, onderscheidt HDM Pipelines zich doordat we de vertaling van de theorie naar de praktijk zo belangrijk vinden. We maken, vanuit een brede invalshoek, de impact van het falen inzichtelijk. Want welke kritische objecten worden ‘geraakt’ wanneer een leiding faalt. Zijn alle maatregelen getroffen om het risico te verkleinen? Door een duidelijk plan van aanpak te presenteren, zorgen wij ervoor dat de klant vol overtuiging en op gestructureerde wijze het onderhoud kan plannen”.

Do

Gedurende het gehele jaar vinden, bij de klanten, onderhoudswerkzaamheden aan de leidingen plaats. Sommige van deze werkzaamheden zijn gepland, denk maar aan wanddikte inspecties of het controleren van appendages, maar een aantal werkzaamheden komen onverwacht om de hoek kijken.

Al deze werkzaamheden, gepland of onverwacht, worden altijd met de klant geëvalueerd om zicht te houden op de staat van de leidingen.  Jeroen vertelt: “Tijdens deze evaluaties creëer je betrokkenheid, en zie je hoe het proces ervaren wordt. Daarnaast zorgen de werkzaamheden voor het vergroten het risicobewustzijn”.

Een ander deel van de do-fase, is het verzamelen van data en deze te vertalen naar informatie. Het zijn echter niet alleen logica en data die de drijvende kracht zijn achter de acties die worden ondernomen. Ook het gezond boerenverstand en de praktische vertaalslag zorgt ervoor dat HDM de klanten van het juiste advies voorziet.

Check en Act

De check-fase is het moment waarin we, op basis van de up-to-date informatie, een de klant adviseren over het plan met te nemen voorzorgsmaatregelen.

Als input maken we gebruik van de conditiebepalingen, (in de industrie wel FFP of FFS genoemd). In de afgelopen jaren is er al veel bekend geworden over de conditiebepaling van staal, maar van de overige materialen is vaak minder bekend. Onze integiriteitsadviseurs hebben echter wél veel kennis en ervaring met deze materialen. Zij kunnen de conditie van diverse leidingen nauwkeurig bepalen en, indien nodig, de staat in kaart te brengen. Vervolgens geven wij een advies over de te nemen corrigerende maatregelen die nodig zijn om de leiding blijvend in deze staat te laten functioneren.

Ook bij het uitvoeren ondersteunt HDM Pipelines het uitvoeringsteam met raad en daad. Naast het gebruik maken van een goed systeem, maken de medewerkers van HDM Pipelines gebruik van een breed netwerk dat is opgebouwd, waardoor afspraken snel en praktisch gemaakt kunnen worden.

Uiteindelijk vallen alle bevindingen samen in de buisleidingjaarrapportage.  Jeroen benadrukt het belang van deze rapportage

In onze ogen een belangrijk moment, dat niet vergeten mag worden. Want enkel met een recent en levendig plan, trek je lessen voor de toekomst en weet je als organisatie wat je in het komende jaar kunt verwachten. Zo blijf je als organisatie bewust of een leiding, ook met de huidige maatregelen, in de komende jaren functioneel blijft.

Binnen HDM zijn we ons bewust dat het uitvoeren van gedegen en succesvolle cyclus uit meerdere aspecten bestaat. Aan de ene kant heb je de vertaling van data naar informatie, aan de andere kant staat het menselijke en persoonlijke contact tussen HDM en de klant.

Dit PDCA-model biedt de leidingeigenaren de mogelijkheid om ‘in control’ te blijven. Het begeleidt de asset owner in het proces door de risico’s tijdig te onderkennen en op acceptabele wijze te managen door de juiste acties op tijd én in één keer goed te doen.

hdm pipelines chemie utiliteit Chemie & utilities

Meer informatie

Blijf op de hoogte

Onze website maakt gebruik van cookies en daarmee vergelijkbare technieken. Klik op 'Ik ga akkoord' om toestemming te geven voor het plaatsen van cookies. Lees meer over cookies