NL EN
Adviesgesprek

De nut en noodzaak van een uitgebreide conditiebepaling van pvc-leidingen

Drinkwater & afvalwater
Delen

Die is er zeker. Een groot deel van de ondergrondse pvc-leidingen zijn al behoorlijk oud en naderen de komende jaren het einde van hun technische levensduur. Dit is afhankelijk van een groot aantal factoren, zoals de omgeving, maar ook de kwaliteit van de buizen en hoe lang zij al in de grond liggen.

In het kort

Elk jaar zorgen falende buisleidingen voor waterverspilling en schades aan infrastructuur die leiden tot peperdure herstelwerkzaamheden. Zonde toch?

Onze oplossing

Waarom is zo’n conditiebepaling zo belangrijk? Voor leidingeigenaren en -beheerders zoals gemeenten en waterschappen is het van groot belang om te weten wat de status van hun leidingen is om zo meer inzicht in de risico’s en dus ook in de kosten te hebben. Want wat gebeurt er als er door veroudering, materiaaldegradatie of bijvoorbeeld zware werkzaamheden scheuren of breuken in een pvc-leiding ontstaan? Calamiteiten! Zowel voor de consument, maar ook de onvoorziene kosten om zo’n schade te herstellen zijn voor leidingbeheerders ongelooflijk hoog. Leidingen kunnen over het algemeen langer mee dan voorheen werd gedacht, echter kan een klein aantal kritieke plekken voor gevaar zorgen. Juist die kritieke plekken zijn belangrijk om te achterhalen en aan te pakken door risico’s in te schatten en leidingen te inspecteren. Uiteindelijk besparen leidingeigenaren verspreid over de levensduur van deze leiding enorm op de kosten, die daardoor vaak verlengd kan worden. Aan de ene kant dus om calamiteiten en de gevolgen daarvan te voorkomen en aan de andere kant om de kosten van de leiding over de totale levensduur te verlagen, doordat de levensduur wordt verlengd.

Door de risico’s tijdig in kaart te brengen, de leidingen preventief te inspecteren en vervolgens op materiaalkwaliteit te onderzoeken, heb je meer grip op je leidingnetwerk.

Krachten bundelen

Dat is wat er tijdens de conditiebepaling van de pvc-leidingen gebeurt. HDM Pipelines, Acquaint en QS werken in dit specialistische vraagstuk nauw met elkaar samen. Dit doen zij voor het eerst en de start van deze unieke samenwerking belooft veel goeds. Waarom? Deze onafhankelijke partijen vullen elkaar goed aan en elk bedrijf heeft zijn eigen cruciale rol in het proces. Wat is hun gezamenlijke kracht? Het totaalplaatje. Acquaint zorgt voor belangrijke data van het hele tracé en QS duikt meer de diepte in door het uitvoeren van materiaalonderzoek. HDM vertaalt al deze data naar concrete informatie. Wat is nu daadwerkelijk de kwaliteit van het leidingnetwerk? De betrouwbare uitkomsten van de risicoanalyse, de inspectie én de kwaliteitscontrole is dé meerwaarde voor de klant.

Risicobeheersing

HDM Pipelines is specialist op het gebied van buisleidingen en leidingnetwerken. Zij brengen allereerst de risico’s van de pvc-leidingen in kaart en geven advies over welke leidingen als eerste in aanmerking komen voor inspectie, maar ook welke inspectietechnieken zij daar het beste voor kunnen gebruiken. Op deze manier weet de klant direct op welke leidingen zij moeten inzoomen. Op basis van data uit verschillende open databronnen kan HDM bepalen welke persleiding het hoogste risico op falen heeft en welke mitigerende maatregelen hierbij horen om het risico tot een acceptabel niveau te brengen. Dit zorgt voor effectiever én efficiënter beheer en onderhoud van het leidingnetwerk!

Inspectietechniek

Acquaint is expert op het gebied van inwendige persleidinginspecties in de drink- en afvalwatersector. Zij hebben de slimme Acquarius-tool ontwikkeld die ingezet kan worden zonder graafwerkzaamheden en onderbreking van de bedrijfsvoering.
Met z’n sensoren brengt de Acquarius snel de conditie van drink- en afvalwaterleidingen in beeld. En dat kan gewoon terwijl een leiding nog in bedrijf is. Zo meet hij de gezonde resterende wanddikte, vervorming, de ovaliteit, de ligging, en afwijkingen in de verbindingen van een pvc-buis. Al deze faalmechanismen kunnen leiden tot calamiteiten, maar ook eventuele hoekverdraaiingen kunnen daarvoor zorgen. Dankzij z’n wendbaarheid vindt de Acquarius overal zijn weg. Als één leiding is geïnspecteerd, kan Acquaint met de data die hij daardoor krijgt, in combinatie met andere data, de conditie van andere leidingen voorspellen zonder dat er inspectie nodig is. Uiteindelijk is het dan ook niet de bedoeling dat alle leidingen worden geïnspecteerd. Een innovatie die in volle gang is.

Materiaalonderzoek

Een kunststofleiding gaat gemiddeld zo’n 25 tot 50 jaar mee. Maar de praktijk leert dat deze leidingen vaak (veel) langer meegaan. En dat is interessant voor de leidingbeheerder. QS is gespecialiseerd in de kwaliteitscontrole en materiaalonderzoek van deze kunststofleidingsystemen. Zij hebben een praktische, effectieve en wetenschappelijk onderbouwde onderzoeksmethode ontwikkeld om de mate van veroudering te bepalen. Dit onderzoek vindt plaats in hun eigen laboratorium. Nadat Acquaint de inspectie heeft uitgevoerd, gaat QS aan de slag. Afhankelijk van de lengte van de leiding, worden één of meerdere delen van de kunststofbuis uit de grond en onder de loep genomen. Er wordt gekeken naar de kwaliteit van het materiaal, de sterkte, eventuele microscheurtjes en mogelijke chemische aantastingen. De uitkomst van dit onderzoek inclusief interpretatie door een erkend langeduurgedrag-deskundige wordt vastgelegd in een eindrapportage met een duidelijke conclusie.

Resultaat

Leidingbeheer zonder verrassingen! Wat zijn de voordelen? Risico’s worden verkleind, de veiligheid van de kunststofleidingen vergroot, een fikse kostenbesparing door slim beheer én als leidingbeheerder heb je 100% inzicht in je leidingnetwerk.
Alle data die door de samenwerkingspartners QS en Acquaint is verzameld, gebruikt HDM Pipelines voor een restlevensduuranalyse van het gehele leidingtracé. Deze restlevensduurbenadering is voor leidingeigenaren van groot belang als er in de (nabije) toekomst investeringsbeslissingen genomen moeten worden. Al met al maakt de combinatie van veldwerk, materiaalonderzoek en de restlevensduurbenadering van deze leiding het mogelijk dat de leidingeigenaar zijn leidingbeheer naar een hoger niveau kan tillen. Dit past naadloos binnen het assetmanagement dat de laatste jaren steeds populairder binnen dit soort organisaties wordt.

Meer informatie

Wil je meer weten over dit onderwerp?

Neem contact op met Henry van der Bij
+31 (0)85 130 19 44 henry@hdm-pipelines.com

hdm pipelines drinkwater afvalwater Drinkwater & afvalwater

Meer informatie

Blijf op de hoogte

Onze website maakt gebruik van cookies en daarmee vergelijkbare technieken. Klik op 'Ik ga akkoord' om toestemming te geven voor het plaatsen van cookies. Lees meer over cookies