NL EN
Adviesgesprek

Streven naar voorspelbaarheid, één van de discussieonderwerpen tijdens online event

Inspiratie
Delen

Afgelopen 1 april, tijdens een online event, mocht HDM Pipelines haar fascinatie voor techniek delen met de ruim 150 aanwezigen bij het event. Het overkoepelende onderwerp van deze middag was toekomstig leidingbeheer. Onze bodem bevat namelijk een zeer waardevolle infrastructuur van leidingen die van essentiële waarde is voor onze welvaart en HDM Pipelines werkt dagelijks aan het in stand houden en het verbeteren van dit netwerk. Tijdens het event was ruimte voor het bespreken van de verschillende stellingen, maar ook voor het proosten op het 10-jarig jubileum van HDM Pipelines.

Openbare utilities en waterstof

Diverse innovatieve en betrokken tafelgasten waren aanwezig bij Rudy Dijkstra, Founder en CEO van HDM Pipelines: Herbert Colmer, Friso Douwstra en Peter van Thienen. Verschillende inzichten, die zij de afgelopen jaren hebben verkregen op het gebied van leidingbeheer, kwamen aan bod. Het gesprek met Herbert Colmer, Programmamanager ontwikkeling voor industriële utilities, startte met de stelling ‘Er is een toekomst voor openbare utilities’. De uitkomst van deze stelling bij de online aanwezigen was unaniem: ‘eens’. Herbert Colmer gaf aan: “Zo’n netwerk, waarbij meerdere partijen gebruik kunnen maken van dezelfde faciliteit, is gericht op toepassing in de industrie. In de haven van Delfzijl is, bijvoorbeeld, een waterstofleiding aangelegd met een behoorlijke overcapaciteit. Nieuwe belangstellenden hebben altijd het recht om aan te sluiten op deze leiding. Het is het begin van de ontwikkeling van een groot waterstofnetwerk”.

Verderop in het gesprek met Herbert, over succes, zijn rol als leidingeigenaar, de toekomst én waterstof als bron voor de toekomst werd de tweede stelling aan het publiek voorgelegd: ‘Waterstof wordt de standaard voor de industrie’. Hierover waren de meningen van de online aanwezigen verdeeld. De helft is het eens met de stelling en de andere helft oneens. Ook Herbert denkt niet dat iedereen zal overgaan op waterstof, maar voor een aantal partijen kan het wel een hele goede oplossing zijn. Dit voornamelijk, omdat de bron van waterstof nu nog aardgas is, met veel CO2-uitstoot. Deze moet verduurzaamd worden en de route naar een CO2-neutrale productie is reeds gestart.

Algemene digitalisering

Friso Douwstra, Wethouder Gemeente Leeuwarden, sloot, vanuit een andere locatie, via videoverbinding aan en deelde zijn mening over de stelling ‘Digitalisering is een noodzaak voor ieder bedrijf dat toekomstbestendig wil zijn’. “Natuurlijk ga je voor belangrijke momenten en persoonlijke gesprekken weer bij elkaar langs wanneer dat mogelijk is. Maar voor korte overleggen reizen we niet het hele land meer door en daarom moet de online verbinding goed ingericht worden. Uiteraard is er een verschil in bedrijven die wel of niet digitaliseren, want primaire processen zijn bij bepaalde bedrijven nou eenmaal fysiek”. Alle online aanwezigen zijn het tevens eens met deze stelling.

Streven naar voorspelbaarheid

Peter van Thienen, Chief Information Officer KWR Water Research Institute, ging, naar aanleiding van de stelling ‘Buisfalen is voorspelbaar’, dieper in op de oorzaken. Als voorbeeld werd de extreem droge zomer van 2018 genoemd: “Het is enorm afhankelijk van het materiaal van de leiding. Sommige materialen zijn er heel gevoelig voor en andere materialen juist helemaal niet. Het heeft voornamelijk te maken met de bodembeweging door het vocht in de bodem”. Over de stelling zei Peter dat er op zekere hoogte een heleboel te voorspellen is, maar falen hangt vaak samen met een factor die we niet kennen en niet kunnen kennen. Hier noemde hij bijvoorbeeld een PVC-leiding die in de lengte scheurt, waarbij de scheur het gevolg is van een insluitsel, dat in de fabriek al in die wand terecht gekomen is. “We zullen nooit gaan weten dat het insluitsel daar zit en dat het een risicoplek is”. De grenzen van voorspelbaarheid, wanneer gekeken wordt naar data, hangt dus af van kenbaarheid dat niet altijd aanwezig is en kán zijn. Bijna een derde van de stemmers is het oneens met de stelling en ruim twee derde is het eens.

Dit jaar is HDM Pipelines, in samenwerking met Acquaint, Brabant Water, Spatial Insight, KWR Water Research Institute, Waterschapsbedrijf Limburg en het Waterschap Zuiderzeeland gestart met het project Midas: Multiple Data Source. Peter is enthousiast over dit project: “Overal is informatie beschikbaar over de faalkans van leidingen, over de bodem, over het weer. Al die informatie samentrekken, dat is nog maar mondjesmaat gedaan. Er zullen in al die data, ook onzekerheden zitten. Het doel van het Midas-project is hoe we die informatie goed bij elkaar kunnen brengen en ook om te kijken hoe die onzekerheden in de databronnen doorwerken in het uiteindelijk resultaat in de voorspelling van faalkansen”. In het artikel ‘HDM Pipelines als partner gestart met project Midas: databronnen voor leidingconditiemodellen optimaal benutten’ lees je meer over dit project.

Bezoeker praat mee over volgend webinar

De bezoekers van dit afgelopen online event gaven aan geïnteresseerd te zijn in een volgend webinar van HDM Pipelines en konden stemmen over het onderwerp waar ze graag meer over horen en over kunnen meepraten. Bovenaan is ‘Conditiebepaling en restlevensduur van leidingen’ geëindigd. Gevolgd door ‘Prioriteiten op basis van risicoanalyse’ en ‘Tracébepalingen en knelpunten in de ondergrond’. In het najaar volgt meer informatie over het vervolg hierop.

Ook tijd voor feest

Tussen de gesprekken met de tafelgasten, het voorleggen van stellingen en het beantwoorden van binnengekomen vragen door, werd HDM Pipelines met haar 10-jarig bestaan verrast met cadeaus, felicitaties en erkenning van Frank Verkuijlen van Waterschapsbedrijf Limburg, Friso Douwstra van de Gemeente Leeuwarden, Popke Hoekstra van Waterschap Noorderzijlvest en medewerkers van HDM Pipelines.

Rudy benadrukt een toekomstbestendig HDM Pipelines en benoemd dat daarom stappen zijn genomen om de directie op een andere manier neer te gaan zetten binnen het bedrijf. Per afgelopen 1 april heeft hij dan ook zijn rol als Manager en CEO overgedragen aan Jeroen Kruims. De nieuwe huisstijl, het nieuwe logo en de nieuwe website zijn door Jeroen, met een druk op de rode knop en een confettikanon, gelanceerd. Het online webinar is binnenkort, in delen, terug te zien op onze website.

Blijf op de hoogte

Onze website maakt gebruik van cookies en daarmee vergelijkbare technieken. Klik op 'Ik ga akkoord' om toestemming te geven voor het plaatsen van cookies. Lees meer over cookies