NL EN
Adviesgesprek

Risicoanalyse leidt tot gedegen beheersplan voor Belgisch leidingnetwerk

Risicoanalyse
Delen

Schoon drinkwater is een primaire levensbehoefte van ieder mens. Voor drinkwaterbedrijven is het essentieel om een onberispelijke kwaliteit van het drinkwater te waarborgen. Zo helpt het deze bedrijven om de eventuele risico’s, die de veiligheid en hygiëne van het water aantasten, inzichtelijk te maken, zodat ze tijdig kunnen inspelen op deze risico’s. HDM Pipelines helpt zowel binnen- en als buitenlandse waterbedrijven om de risico’s in kaart te brengen en op basis daarvan slimme besluiten te nemen met betrekking tot hun leidingnetwerk. Een van deze bedrijven is het Belgische bedrijf Farys, die, naast de productie en distributie van drinkwater, ook actief is op het vlak van afvalwaterzuivering.

Knelpuntenanalyse HDM Pipelines

Falen van leidingen beperken

Farys beheert ruim 650 km leidingnetwerk, dat grotendeels cruciaal is voor de drinkwatervoorziening in Oost- en West-Vlaanderen en Vlaams-Brabant. Sommige segmenten van dit net werden aangelegd in de eerste helft van de vorige eeuw. Om het beheer van dit leidingennet verder te versterken en in te passen in het exploitatie- en investeringsbeleid, wil het bedrijf een geactualiseerde risicoanalyse en beheersplan. Een externe kijk op dit netwerk is een waardevolle toevoeging voor de analyse.

Martin Wollaert, Directiemanager Productie & Transport TMVW van Farys legt uit: “We waren op zoek naar een partner die ons hierin kon faciliteren en kwamen uit bij HDM Pipelines. De heldere aanpak en visie op risicoanalyse spreekt ons aan”. Niels van der Zande, als projectmanager betrokken bij dit project, deelt:

”Op dit moment voert HDM Pipelines een risicoanalyse uit en stellen we een bijbehorend beheersplan op voor het transportnetwerk. En we werken aan de geografische beschrijving van het transport dat onderdeel uitmaakt van de risicoanalyse voor Farys. Met deze analyse wil Farys meer inzicht krijgen in waar zich de grote risico’s in hun leidingnetwerk bevinden en welke maatregelen zij moeten treffen om deze risico’s te mitigeren”.

Het achterliggende doel is dat Farys een nog grondiger zicht krijgt op de staat en de evolutie van het net en, bijvoorbeeld, ook het plotseling falen van leidingen tot het minimum kan beperken.

Gedegen analyse en beheersplan

Tijdens het opstellen van de risicoanalyse houdt HDM Pipelines nauw contact met Farys. Niels Van der Zande licht toe: “Om te komen tot een efficiënte samenwerking, is het belangrijk om nauw contact te hebben. We werken niet alleen samen met Farys, we hebben ook contact met Grean Consult, een organisatie die ons voorziet van specifieke gebiedskennis van België en Vlaanderen. Daarnaast hebben we contact met de firma Opus25, die verantwoordelijk is voor de huidige drinkwater modellen. Door de afstemming te zoeken met deze partijen, kan HDM Pipelines  tot een gedegen analyse en uiteindelijk het beheersplan komen”.

De eerste stappen zijn gezet

Het uitvoeren van de risicoanalyse is de eerste stap in de Plan- Do- Check- Act cyclus. HDM Pipelines is hiermee, binnen dit specifieke project, gestart in januari. “Bij HDM Pipelines werken we vol overgave en nauwkeurig, met een tijdsplanning in zicht. De verwachting is dat het beheersplan na de zomer opgeleverd wordt. Van daar uit bespreken we met Farys welke vervolgstappen nodig zijn en gaan we kijken hoe wij, vanuit HDM Pipelines, Farys daarin eventueel nog kunnen ondersteunen”, aldus Niels van der Zande. 

Ben jij benieuwd naar de wijze waarop wij een risicoanalyse uitvoeren? Of heb je behoefte om hierover te van gedachten te wisselen? Neem vrijblijvend contact op met Jeroen Kruims via: jeroen@hdm-pipelines.com.

Blijf op de hoogte

Privé: Risicoanalyse leidt tot gedegen beheersplan voor Belgisch leidingnetwerk

Projectmanagement
Delen

Schoon drinkwater is een primaire levensbehoefte van ieder mens. Voor drinkwaterbedrijven is het essentieel om een onberispelijke kwaliteit van het drinkwater te waarborgen. Zo helpt het deze bedrijven om de eventuele risico’s, die de veiligheid en hygiëne van het water aantasten, inzichtelijk te maken, zodat ze tijdig kunnen inspelen op deze risico’s. HDM Pipelines helpt zowel binnen- en als buitenlandse waterbedrijven om de risico’s in kaart te brengen en op basis daarvan slimme besluiten te nemen met betrekking tot hun leidingnetwerk. Een van deze bedrijven is het Belgische bedrijf Farys, die, naast de productie en distributie van drinkwater, ook actief is op het vlak van afvalwaterzuivering.

Falen van leidingen beperken
Farys beheert ruim 650 km leidingnetwerk, dat grotendeels cruciaal is voor de drinkwatervoorziening in Oost- en West-Vlaanderen en Vlaams-Brabant. Sommige segmenten van dit net werden aangelegd in de eerste helft van de vorige eeuw. Om het beheer van dit leidingennet verder te versterken en in te passen in het exploitatie- en investeringsbeleid, wil het bedrijf een geactualiseerde risicoanalyse en beheersplan. Een externe kijk op dit netwerk is een waardevolle toevoeging voor de analyse.
Martin Wollaert, Directiemanager Productie & Transport TMVW legt uit: “We waren op zoek naar een partner die ons hierin kon faciliteren en kwamen uit bij HDM Pipelines. De heldere aanpak en visie op risicoanalyse spreekt ons aan”.
Niels van der Zande, als projectmanager betrokken bij dit project, deelt: ”Op dit moment voert HDM Pipelines een risicoanalyse uit en stellen we een bijbehorend beheersplan op voor het transportnetwerk. En we werken aan de geografische beschrijving van het transport die dat onderdeel uitmaakt van de risicoanalyse voor Farys. Met deze analyse wil Farys meer inzicht krijgen in waar zich de grote risico's in hun leidingnetwerk bevinden en welke maatregelen zij moeten treffen om deze risico's te mitigeren”. Het achterliggende doel is dat Farys een nog grondiger zicht krijgt op de staat en de evolutie van het net en ,bijvoorbeeld, ook het plotseling falen van leidingen tot het minimum kan beperken.

Gedegen analyse en beheersplan
Tijdens het opstellen van de risicoanalyse houdt HDM Pipelines nauw contact met Farys. Niels Van der Zande licht toe: “Om te komen tot een efficiënte samenwerking, is het belangrijk om nauw contact te hebben. We werken niet alleen samen met Farys, we hebben ook contact met Grean Consult, een organisatie die ons voorziet van specifieke gebiedskennis van België en Vlaanderen. Daarnaast hebben we contact met de firma Opus25, die verantwoordelijk is voor de huidige drinkwater modellen. Door de afstemming te zoeken met deze partijen, kan HDM Pipelines tot een gedegen analyse en uiteindelijk het beheersplan komen”.

De eerste stappen zijn gezet
Het uitvoeren van de risicoanalyse is de eerste stap in de Plan- Do- Check- Act cyclus. HDM Pipelines is hiermee, binnen dit specifieke project, gestart in januari “Bij HDM Pipelines werken we vol overgave en nauwkeurig, met een tijdsplanning in zicht. De verwachting is dat het beheersplan na de zomer opgeleverd wordt. Van daar uit bespreken we met Farys welke vervolgstappen nodig zijn en gaan we kijken hoe wij, vanuit HDM Pipelines, Farys daarin eventueel nog kunnen ondersteunen”, aldus Niels van der Zande.

Ben jij benieuwd naar de wijze waarop wij een risicoanalyse uitvoeren? Of heb je behoefte om hierover te van gedachten te wisselen? Neem vrijblijvend contact op met Jeroen Kruims via: jeroen@hdm-pipelines.com.

Knelpuntenanalyse HDM Pipelines

Blijf op de hoogte

Onze website maakt gebruik van cookies en daarmee vergelijkbare technieken. Klik op 'Ik ga akkoord' om toestemming te geven voor het plaatsen van cookies. Lees meer over cookies