NL EN
Adviesgesprek

Duurzaamheid voorop!

Duurzaamheid is voor HDM Pipelines meer dan een begrip. Het heeft een betekenis. In 2021 hebben wij daarom onze ambitie wat betreft duurzaamheid uitgesproken: gezamenlijk steken wij onze handen uit de mouwen voor een kleinere CO2-‘voetafdruk’.
hdm pipelines energietransitie duurzaam

Duurzaamheid is voor HDM Pipelines meer dan een begrip. Het heeft een betekenis. In 2021 hebben wij daarom onze ambitie wat betreft duurzaamheid uitgesproken: gezamenlijk steken wij onze handen uit de mouwen voor een kleinere CO2-‘voetafdruk’.

Hiervoor maken wij gebruik van de CO2-Prestatieladder. Vier invalshoeken vormen de kern van de CO2-Prestatieladder: inzicht, reductie, transparantie en participatie. Wij, maar ook andere organisaties, gebruiken deze methode, omdat hiermee gestimuleerd wordt de CO2-uitstoot te reduceren. Het geeft handvatten voor de praktijk.

Handboek geeft houvast

Begin dit jaar zijn we gestart met de inventarisatie van onze CO2-uitstoot en we blijven dit met enige regelmaat updaten en vergelijken met voorgaande jaren. We maken gebruik van Het Handboek CO2-Prestatieladder waarin alle informatie over het certificatietraject is opgenomen. Het omvat doelstellingen, methoden, eisen, definities, conversiefactoren en geeft richting door middel van toelichtingen. Zelfevaluatie bepaalt ons niveau op de CO2-Prestatieladder en na het voeren van bewijsdocumenten wordt een Ladder Certificerende Instelling (Ladder CI) ingeschakeld voor beoordeling van het niveau. Een succesvolle ladderbeoordeling wordt afgesloten met het vaststellen van het niveau, de rapportage en verstrekking van het certificaat.

Het maken van bewuste keuzes

De afgelopen jaren is een aantal trajecten gestart die verdere verduurzaming van de bedrijfsvoering tot gevolg hebben. Deels hebben deze ontwikkelingen direct een positief effect op de eigen emissies, de keten, de omgeving of de maatschappij. Al voor de CO2-Prestatieladder is HDM Pipelines gestart met duurzaam ondernemen door het maken van enkele bewuste keuzes:

  • Investering in elektrisch aangedreven vervoer;
  • Al voor de COVID-19 crisis heeft HDM Pipelines succesvol ingezet op thuiswerken door dit uitgebreid te faciliteren;
  • De verhuurder van het bedrijfspand wordt door HDM Pipelines gestimuleerd om het bedrijfspand te verduurzamen. Zo zijn er recent zonnepanelen geplaatst;
  • De klanten van HDM Pipelines worden al enige tijd meegenomen om het leidingbeheer zo CO2-neutraal mogelijk in te richten.

Reductiedoelstellingen in de praktijk

Een aantal mogelijkheden tot het verkleinen van de CO2-voetafdruk wordt momenteel onderzocht. Voor het wagenpark van HDM Pipelines wordt bijvoorbeeld gekeken naar de vervanging van de huidige voertuigen naar elektrische voertuigen. Voor het beste rendement maken we onder andere gebruik van de beschikbare kennis van het keteninitiatief Circulair Friesland en in dit geval specifiek op het thema Mobiliteit. Ook onderzoeken we, samen met de verhuurder van het bedrijfspand, het energieverbruik van het pand en de inventaris. Hiermee wil HDM Pipelines, voor de periode van 2021-2023, de CO2-emissie van scope 1 (niveau 1 van de CO2-Prestatieladder, gericht op de eigen CO2-huishouding op orde hebben) reduceren met 15%.

Om de bewustwording, omtrent duurzaamheid, van onze medewerkers, te vergroten dagen wij ze uit om actief naar manieren te zoeken om de zakelijke kilometers tot een minimum te beperken. Ook hiervoor maken we gebruik van de kennis van Circulair Friesland. HDM Pipelines wil hiermee realiseren dat de CO2-emissie over de zakelijke kilometers in 2023 gelijk blijft ten opzichte van het referentiejaar 2019.

Goed voorbeeld doet goed volgen

CEO Elles Postma geeft aan dat we het goede voorbeeld willen geven: “Als vooruitstrevend bedrijf, dat zich dagelijks inzet voor het behouden van onze ondergrondse infrastructuur, kunnen we zelf niet achterblijven”. Ze hoopt dat deze certificering ook andere organisaties inspireert om hun CO2-uitstoot te verminderen: “laten we samen de schouders eronder zetten om het klimaatakkoord om te zetten in acties”.

Circulair Friesland

HDM Pipelines is lid van de Vereniging Circulair Friesland: een samenwerkingsverband tussen bedrijven, gemeenten, provincie, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties in Friesland. Samen zetten we ons actief in om Friesland versneld circulair en duurzaam te organiseren. Doordat wij ons sterk herkennen in de visie en werkwijze van Circulair Friesland, zijn wij onlangs actief lid geworden en participeren wij actief in het thema Mobiliteit.

In gesprek over duurzaam ondernemen

Elles Postma
Neem contact op met Elles Postma-van der Vegt.
+31 (0)85 130 19 44 Adviesgesprek
Adviesgesprek
Onze website maakt gebruik van cookies en daarmee vergelijkbare technieken. Klik op 'Ik ga akkoord' om toestemming te geven voor het plaatsen van cookies. Lees meer over cookies