NL EN
Adviesgesprek

Knelpuntenanalyse verder in ontwikkeling

Risicoanalyse
Delen

Een standaard knelpuntenanalyse, waarin knelpunten worden onderzocht en vastgesteld, dat kan volgens Maarten van der Meulen dynamischer. Maarten, vierdejaars student Software Engineering, loopt zijn afstudeerstage bij HDM Pipelines en heeft zijn afstudeeronderzoek gericht op knelpuntenanalyses. Een knelpuntenanalyse wordt uitgevoerd met als doel om bij het bepalen van een tracé voor een nieuw aan te leggen leiding alle kruisigingen met bestaande objecten in beeld te krijgen. Het uitgangspunt voor Maarten is het makkelijk inzichtelijk maken van deze analyses. Een bijzonder onderzoek waarin theorie direct gekoppeld is aan de praktijk.

Knelpuntenanalyse

HDM Pipelines streeft naar digitaal

HDM Pipelines is erg vooruitstrevend en wil graag haar eigen digitale platform inrichten. Het is aan Maarten om een opzet hiervoor te maken. Maarten startte het onderzoek hoe HDM Pipelines dit kan aanpakken en hoe het vorm zou kunnen krijgen. Maarten vertelt: “Er was al een document opgesteld, een kader, en vanuit daar heb ik richtlijnen uitgezet. Bij HDM Pipelines zijn we bezig met het, daar waar mogelijk, automatiseren en het standaardiseren van de diensten die wij aanbieden, middels software. Dit zorgt voor ontzettend veel data, wat relevant is maar het aflezen wel ingewikkelder maakt”. Het onderzoek van Maarten gaat dan ook in op hoe HDM Pipelines de knelpuntanalyses vorm kan geven, zodat de resultaten op een duidelijke manier gepresenteerd kunnen worden aan de stakeholders. Knelpunten zullen sneller aan het licht komen, doordat de verwerkte data duidelijker in kaart wordt gebracht.

Applicatie voor efficiënter werken

Door middel van interviews, welke Maarten intern heeft afgenomen, heeft hij onderzocht wie de stakeholders zijn en wat de gewenste situatie is wat betreft de knelpuntenanalyses. Zo heeft hij een ‘web-based’, oftewel online, tool ontwikkeld, die het uitvoeren van de knelpuntenanalyses binnen HDM Pipelines makkelijker moet maken.

“In plaats van het doorlezen van een uitgebreid rapport, is het nu ook mogelijk om dynamisch punten op te zoeken. Via deze tool kan de onderbouwing van de analyseresultaten gemakkelijk worden gevonden door middel van ‘filters’. Het rapport blijft wel bestaan als naslagwerk, maar via deze applicatie wordt het gehele proces samengevoegd. Daarbij kan HDM Pipelines door deze tool opdrachten sneller opleveren en is in een oogopslag alles inzichtelijk, ook voor de klant. Dit is veel efficiënter”, aldus Maarten.

Tool ook werkzaam voor procesverbetering

Uit het onderzoek is gebleken dat ook het proces zelf een aantal aanpassingen kan gebruiken. In het huidige analyseproces binnen HDM Pipelines worden knelpunten bepaald en hier wordt een waarde aan gegeven. Hoe groter het knelpunt, hoe hoger de waarde. Deze waardes staan in het analyseproces vast. Maarten heeft hier kritisch naar gekeken en hij heeft ontdekt dat dit proces dynamischer moet en kan. Maarten vertelt: “Iedere klant heeft een andere wens. De gemeente heeft bijvoorbeeld als belang wat de impact is voor de omgeving en een commerciële klant kijkt naar het bedrag wat hij of zij moet betalen”. Een van de dingen die Maarten daarom in zijn software prototype heeft verwerkt, is dat individuele klanten een bepaalde waarde aan knelpunten kunnen geven die gebaseerd zijn op verschillende thema’s en risico’s. Dit maakt de gehele analyse nóg persoonlijker.

Vervolgstappen binnen de ontwikkeling

Maarten zegt zelf nog wel een aantal verbeterpunten te hebben om het prototype uiteindelijk goed werkzaam te krijgen. Daarnaast zullen er intern verschillende technieken geëvalueerd worden en zal er gekeken worden naar wat er beter kan. Echter, de eerste revolutionaire stappen naar een verbeterde knelpuntenanalyse zijn gezet.

Meer weten over onze knelpuntenanalyse of over de tool die Maarten ontwikkeld heeft? Neem dan contact op met HDM Pipelines.

Blijf op de hoogte

Onze website maakt gebruik van cookies en daarmee vergelijkbare technieken. Klik op 'Ik ga akkoord' om toestemming te geven voor het plaatsen van cookies. Lees meer over cookies