NL EN
Adviesgesprek

Unieke GIS-toepassingen voor automatische routebepaling en knelpuntenanalyse

Projectmanagement
Delen
GIS toepassingen open data knelpuntenanalyse

Wat zijn de knelpunten binnen een gebied waar rekening mee gehouden dient te worden bij het bepalen van een tracé voor een nieuwe kabel of leiding? Dat is de vraag die Jesper Schuiten dagelijks bezighoudt. Voor het antwoord verzamelt Jesper de online beschikbare data in het GIS softwaresysteem. Op basis van deze data wordt een geautomatiseerde knelpuntenanalyse gedaan, waaruit het tracé bepaald kan worden. Vervolgens voegt Jesper deze data samen tot een heldere en overzichtelijke rapportage. Hoe Jesper ervoor zorgt dat HDM Pipelines in staat is om voor grote gebieden zeer efficiënt en specifiek de knelpunten in kaart te brengen, daar vertelt hij graag meer over!

Het navigatiesysteem voor alle leidingen onder de grond.

Hoe komen we van A naar B? Een vraag die ons dagelijks bezighoudt. Voor de routes die we over de bestaande wegen afleggen is het navigatiesysteem een gemeengoed. Het navigatiesysteem stuurt ons exact via de snelste route naar onze bestemming en we zijn altijd op de hoogte van de knelpunten. We zijn inmiddels zo gewend om op ons navigatiesysteem te vertrouwen dat we nauwelijks aandacht besteden aan de kaarten. Dat het nog maar een klein decennia mogelijk is om een digitale route aangeleverd te krijgen zijn we al bijna vergeten. Bij het optimaliseren van het navigatiesysteem is automatisering één van de belangrijkste onderdelen van het succes. Ook binnen HDM zien we dat automatiseren van de data een grote meerwaarde is. Omdat de omvang van de regio’s geregeld een oppervlaktes van 15 x15 kilometer omvatten, verzamelen we een enorme hoeveelheid aan data. Jesper legt alle informatie, zowel over de ondergrondse infrastructuur als de bovengrondse situatie, over elkaar voor een compleet overzicht. Vervolgens filtert hij de informatie op hoofd- en bijzaken. De deskresearch brengt al veel informatie in kaart, maar het geeft geen inzicht over de situatie in de praktijk. Daarom gaan we ook het veld in, want het blijft mensenwerk waarin een inhoudelijke blik op de situatie gewenst is. Ook dit wordt natuurlijk digitaal in GIS verwerkt via de smartphone. Kortom, de vraag om het beste tracé voor een leiding te bepalen is meer dan alleen een lijntje op de kaart tekenen.

Slim, slimmer, slimst

Jesper legt uit dat HDM Pipelines zich onderscheidt door steeds meer van de data-analyse stappen te automatiseren. Het grootste voordeel hiervan is dat we in staat zijn om meer data mee te nemen in de analyse. Dit zorgt voor een compleet beeld in één werkdocument. Hierdoor worden de risico’s inzichtelijker en adviseren wij het beste tracés voor kabels en leidingen, zonder dat de klant nog diverse documenten naast of over elkaar moet leggen om een beeld te krijgen.

Door het automatiseren is het mogelijk om efficiënter en sneller vragen te beantwoorden. De stappen voor het bepalen van het beste tracé zijn generiek. Want zowel voor een tracé in Friesland als in Limburg houden we rekening met dezelfde stappen om informatie te verzamelen. De inhoudelijke data die we combineren zijn per regio en per klant uniek.

Klaar voor de vraag van morgen

Jesper werkt inmiddels 2 jaar voor HDM Pipelines. “In de afgelopen jaren heb ik gezien hoe we steeds gespecialiseerder ingaan op beschikbare data“. Door het proces van het inladen van KLIC-meldingen, open data en leidinggegevens, steeds verder te automatiseren ziet Jesper kansen voor HDM Pipelines ontstaan. Want niet alleen de databank groeit, ook de vragen van de klant worden groter. Het blijft boeiend om in een grote bulk aan informatie de juiste hoofd- en bijzaken van elkaar te onderscheiden en daarin ook de aansluiting naar de praktijk niet te verliezen. Doordat wij de methode automatiseren zijn wij klaar om de vraag van morgen te beantwoorden.

Wat er in de toekomst nog meer mogelijk is? ‘Veel!’ zegt Jesper lachend. Op dit moment onderscheiden wij ons door de klant onderbouwd een tracé aan te geven. Wij vertellen op een praktische, efficiënte en onderbouwde manier hoe het tracé gekozen is. Maar we streven ernaar om één interactief werkbestand op te leveren, waarmee voor de klant de toelichting van keuze op de kaart zichtbaar wordt. Jesper blijft het een uitdaging vinden om zoveel mogelijk te kunnen zeggen over elke willekeurige vierkante meter in ons mooie land. Met die informatie kunnen diverse variaties in keuzes weergegeven worden, het goedkoopste of het tracé die het minste risico of natuurschade oplevert.

Vragen?

Jesper Schuiten

Heb je een vraag voor ons?

Neem contact op met Jesper Schuiten
+31 (0)85 130 19 44 jesper@hdm-pipelines.com

hdm pipelines chemie utiliteit Chemie & utilities

Meer informatie

Blijf op de hoogte

Onze website maakt gebruik van cookies en daarmee vergelijkbare technieken. Klik op 'Ik ga akkoord' om toestemming te geven voor het plaatsen van cookies. Lees meer over cookies