NL EN
Adviesgesprek

Het goed beheren en onderhouden van persleidingen is van groot belang

Projectmanagement
Delen
hdm pipelines knelpunten analyse projectmanagement knelpuntenanalyse open data

Persleidingen zijn een belangrijke schakel in het afvalwatersysteem voor transport van het ingezamelde afval- en regenwater naar de rioolwaterzuiveringsinstallaties(rwzi’s). Per jaar wordt er in Nederland ruim 1,9 miljard m3 afvalwater door ongeveer 13.000 km persleidingen getransporteerd. Een heel groot deel van deze persleidingen is tussen de 30 en 50 jaar oud en de conditie van deze leidingen is vaak onbekend. Wel zien we in de laatste tien jaar een behoorlijke stijging in de faalfrequentie.

Waarom is het zo belangrijk?

Vrijwel iedere maand ontstaat er ergens in Nederland een persleidingbreuk. Hierbij zijn zowel de directe – als gevolgschade voor veiligheid, imago van de waterschappen/gemeente en milieu aanzienlijk. Daarnaast heeft een breuk een flinke invloed op het primaire proces van de leiding.
Door de vaak al hoge leeftijd van persleidingen is het belangrijk dat persleidingbeheer meer onder de aandacht komt. Want de leidingen worden niet alleen ouder, er wordt ook steeds meer onder en boven de grond gebouwd. Deze combinatie verhoogd de kans op leidingbreuken.

Een goed leidingbeheerplan begint met het op orde hebben van je data; weet je nog wat, waar, wanneer, waarom en conform welke eisen er is aangelegd? Door de jaren heen zijn zaken gedigitaliseerd en gereviseerd. Maar is dat allemaal op de juiste wijze verwerkt en overgedragen? Het blijkt in het veld vaak net even anders te zijn dan verwacht. Eduard Lahuis legt uit “We komen regelmatig tegen dat de bereikbaarheid veranderd is. Zo hebben sommige akkers en weiland plaatsgemaakt voor natuurgebieden en zijn goed begaanbare paden inmiddels niet meer toegankelijk of zelfs geheel verdwenen”.

Het falen van een leiding is een samenkomst van meerdere factoren

Om het falen van leidingen zoveel mogelijk te voorkomen mag het actief monitoren van de omgeving niet ontbreken. Vergunningen, voor bouwactiviteiten, worden vaak in een vroeg stadium afgegeven. Maar het ondergrondse leidingwerk wordt wel eens over het hoofd gezien of de impact van het transport over de leiding onderschat. Kort voor aanvang van de graafactiviteiten worden leidingeigenaren geïnformeerd via een klic- melding; Kabels en Leidingen Informatie Meldingen. Echter, ook activiteiten die buiten de monitoringszone van de leiding vallen kunnen een grote invloed hebben op de leidingen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het zwarte transport die over de leiding plaatsvindt. Ook deze invloeden kunnen indirect, of zelfs direct, voor het falen van leidingen zorgen.

Persleidingbeheer ‘doe je er niet even bij’

Waterschappen en gemeenten dragen grote verantwoordelijkheden om ervoor te zorgen dat er voldoende schoon water beschikbaar is en dat afvalwater op een veilige manier afgevoerd wordt. Voor waterschappen en gemeenten geldt dan ook dat het onderzoek van de conditie van persleidingen een van de vele activiteiten en verantwoordelijkheden is. Vooral als er geen aanleidingen zijn om de conditie te checken valt het op dat het leidingbeheer niet altijd de aandacht krijgt die het verdient.

Het bijeenbrengen van beleid en uitvoering

Eduard Lahuis is regelmatig betrokken bij het opzetten van en ondersteuning bieden in risico gestuurd beheer van leidingen. Het staat voor Eduard dan ook als een paal boven water dat praktijkervaring onmisbaar is. “Het opstellen van een leidingbeheersplan blijft mensenwerk. Veel functies zijn door de jaren heen verandert en specifieke kennis is vergaan. Doordat de leidingen al jaren goed functioneren, is de aanleiding om hiermee aan de slag te gaan klein. Maar om ook in de toekomst over goed functionerende leidingen te beschikken is het ontzettend belangrijk”.
Het is de ambitie van HDM Pipelines om leidingeigenaren te ondersteunen bij hun taak om een duurzame ondergrondse infrastructuur te beheren. Het is onmogelijk om alle expertise in huis te halen, daarom is het juist zo effectief om in gesprek te gaan en samen te kijken naar het beste plan van aanpak.

Vragen?

Heb je een vraag voor ons?

Neem contact op met Eduard Lahuis
+31 (0)85 130 19 44 eduard@hdm-pipelines.com

hdm pipelines drinkwater afvalwater Drinkwater & afvalwater

Meer informatie

Blijf op de hoogte

Onze website maakt gebruik van cookies en daarmee vergelijkbare technieken. Klik op 'Ik ga akkoord' om toestemming te geven voor het plaatsen van cookies. Lees meer over cookies