NL EN
Adviesgesprek

​In één oogopslag de kritische punten van een leidingtracé in beeld

Assetmanagement
Delen

Op een innovatieve manier leidingeigenaren en beheerders ondersteunen bij assetmanagement en integriteitsvraagstukken, daar ligt de kracht van HDM Pipelines. Het van oorsprong Friese bedrijf staat op het punt om een unieke softwaretoepassing te introduceren die in één oogopslag de kritische punten van een compleet leidingtracé visualiseert. Een gesprek met Jeroen Kruims, CEO bij HDM Pipelines, over deze unieke ontwikkeling.

Als adviesbureau voor de ondergrondse infra focust HDM Pipelines zich vooral op de leidingtracés in alle facetten en levensfasen. “We adviseren vanaf de aanleg tot aan het verwijderen van leidingen, en alles daartussen”, zegt Kruims. “Er ligt veel bestaande leidinginfra waar men de conditie, staat of ligging niet of slechts gedeeltelijk van weet. Gegevens zijn vaak onvolledig. In de jaren zeventig en tachtig zijn er ontzettend veel leidingen aangelegd in Nederland, wat maakt dat we nu veelal op een punt zijn aanbeland dat er mogelijk iets met deze leidingen moet gebeuren. Wij ondersteunen leidingeigenaren en beheerders op dat vlak, zowel aan de directietafel als in de sleuf, en kunnen op alle niveaus snel schakelen.”

Risicoprofiel

Ook voor leidingeigenaren en beheerders is modern assetmanagement een must om aan risicoanalyse te kunnen doen, merkt Kruims terecht op. “Bij assetmanagement gaat het doorgaans over een asset, een object op een bepaalde locatie. Bij een leiding is dat anders. Een leiding loopt van A naar B en kan gaandeweg een ander risicoprofiel hebben. Het risicoprofiel onder een spoorlijn is anders dan in een weiland, ook al zit er meestal maar 100 meter tussen. Drie jaar geleden kwamen we erachter dat er geen software is om dit te kunnen beoordelen. Reden voor ons om dat zelf te gaan oppakken. We zijn een eigen ontwikkeling gestart en hebben eigen algoritmes geschreven waarmee we een risicoanalyse kunnen maken op elke meter van een leiding. Het resulteert in een kaart met stipjes die een leiding vertegenwoordigen en rood of groen kleuren afhankelijk van het risicoprofiel. Zo kan de leidingbeheerder in één oogopslag zien waar de kritische punten zich bevinden.”

Openbare data

Dezelfde software is ook geschikt voor het bepalen van de positie van een nieuw leidingtracé. Kruims: “Stel, een klant wil van A naar B met een bepaald medium. Via een tracéanalyse bepaalt onze software volledig geautomatiseerd het beste tracé. Vervolgens toetsen wij dit in het veld en voegen we onze bevindingen eraan toe. De software houdt rekening met alle mogelijke variabelen en data vanuit openbare bronnen, zoals archeologische hotspots, grondwaterwingebieden, wegkruisingen, spoorlijnen, et cetera. Er is in Nederland veel informatie gedocumenteerd, data die openbaar raadpleegbaar is. Daar maken we met onze software dankbaar gebruik van om het meest ideale tracé te bepalen of om een risicoanalyse uit te voeren.”

De software van HDM Pipelines draait momenteel nog in betaversie, wordt in de praktijk getoetst en verder verfijnd. We verwachten de tool komend najaar te introduceren. Het doel is om uiteindelijk leidingeigenaren en beheerders een online portaal te bieden voor het beheer en onderhoud van hun leidingtracés.”   

Blijf op de hoogte!

Onze website maakt gebruik van cookies en daarmee vergelijkbare technieken. Klik op 'Ik ga akkoord' om toestemming te geven voor het plaatsen van cookies. Lees meer over cookies